13.25mm Morse Taper Shank MTS-1 Drill HSS

Now Only
HDTM13.25 - 200A
:   kg
!
mts drill 200A
13.25mm Morse Taper Shank MTS-1 Drill HSS

13.3mm Morse Taper Shank MTS-1 Drill HSS

Now Only
HDTM13.30 - 200A
:   kg
!
mts drill 200A
13.3mm Morse Taper Shank MTS-1 Drill HSS

13.4mm Morse Taper Shank MTS-1 Drill HSS

Now Only
HDTM13.40 - 200A
:   kg
!
mts drill 200A
13.4mm Morse Taper Shank MTS-1 Drill HSS

13.5mm Morse Taper Shank MTS-1 Drill HSS

Now Only
HDTM13.50 - 200A
:   kg
!
mts drill 200A
13.5mm Morse Taper Shank MTS-1 Drill HSS

13.6mm Morse Taper Shank MTS-1 Drill HSS

Now Only
HDTM13.60 - 200A
:   kg
!
mts drill 200A
13.6mm Morse Taper Shank MTS-1 Drill HSS

13.7mm Morse Taper Shank MTS-1 Drill HSS

Now Only
HDTM13.70 - 200A
:   kg
!
mts drill 200A
13.7mm Morse Taper Shank MTS-1 Drill HSS

13.75mm Morse Taper Shank MTS-1 Drill HSS

Now Only
HDTM13.75 - 200A
:   kg
!
mts drill 200A
13.75mm Morse Taper Shank MTS-1 Drill HSS

13.8mm Morse Taper Shank MTS-1 Drill HSS

Now Only
HDTM13.80 - 200A
:   kg
!
mts drill 200A
13.8mm Morse Taper Shank MTS-1 Drill HSS

13.9mm Morse Taper Shank MTS-1 Drill HSS

HDTM13.90 - 200A
:   kg
!
mts drill 200A
13.9mm Morse Taper Shank MTS-1 Drill HSS

14mm Morse Taper Shank MTS-1 Drill HSS

Now Only
HDTM14.00 - 200A
:   kg
!
mts drill 200A
14mm Morse Taper Shank MTS-1 Drill HSS

14.1mm Morse Taper Shank MTS-1 Drill HSS

Now Only
HDTM14.10 - 200A
:   kg
!
mts drill 200A
14.1mm Morse Taper Shank MTS-1 Drill HSS

14.2mm Morse Taper Shank MTS-1 Drill HSS

Now Only
HDTM14.20 - 200A
:   kg
!
mts drill 200A
14.2mm Morse Taper Shank MTS-1 Drill HSS

14.25mm Morse Taper Shank MTS-2 Drill HSS

Now Only
HDTM14.25 - 200A
:   kg
!
mts drill 200A
14.25mm Morse Taper Shank MTS-2 Drill HSS

14.3mm Morse Taper Shank MTS-2 Drill HSS

Now Only
HDTM14.30 - 200A
:   kg
!
mts drill 200A
14.3mm Morse Taper Shank MTS-2 Drill HSS

14.4mm Morse Taper Shank MTS-2 Drill HSS

Now Only
HDTM14.40 - 200A
:   kg
!
mts drill 200A
14.4mm Morse Taper Shank MTS-2 Drill HSS

14.5mm Morse Taper Shank MTS-2 Drill HSS

Now Only
HDTM14.50 - 200A
:   kg
!
mts drill 200A
14.5mm Morse Taper Shank MTS-2 Drill HSS

14.6mm Morse Taper Shank MTS-2 Drill HSS

Now Only
HDTM14.60 - 200A
:   kg
!
mts drill 200A
14.6mm Morse Taper Shank MTS-2 Drill HSS

14.7mm Morse Taper Shank MTS-2 Drill HSS

Now Only
HDTM14.70 - 200A
:   kg
!
mts drill 200A
14.7mm Morse Taper Shank MTS-2 Drill HSS

14.75mm Morse Taper Shank MTS-2 Drill HSS

Now Only
HDTM14.75 - 200A
:   kg
!
mts drill 200A
14.75mm Morse Taper Shank MTS-2 Drill HSS

14.8mm Morse Taper Shank MTS-2 Drill HSS

Now Only
HDTM14.80 - 200A
:   kg
!
mts drill 200A
14.8mm Morse Taper Shank MTS-2 Drill HSS

14.9mm Morse Taper Shank MTS-2 Drill HSS

Now Only
HDTM14.90 - 200A
:   kg
!
mts drill 200A
14.9mm Morse Taper Shank MTS-2 Drill HSS14mm Morse Taper Shank MTS-2 Drill HSS

15mm Morse Taper Shank MTS-2 Drill HSS

Now Only
HDTM15.00 - 200A
:   kg
!
mts drill 200A
15mm Morse Taper Shank MTS-2 Drill HSS

15.1mm Morse Taper Shank MTS-2 Drill HSS

Now Only
HDTM15.10 - 200A
:   kg
!
mts drill 200A
15.1mm Morse Taper Shank MTS-2 Drill HSS

15.2mm Morse Taper Shank MTS-2 Drill HSS

Now Only
HDTM15.20 - 200A
:   kg
!
mts drill 200A
15.2mm Morse Taper Shank MTS-2 Drill HSS

15.25mm Morse Taper Shank MTS-2 Drill HSS

Now Only
HDTM15.25 - 200A
:   kg
!
mts drill 200A
15.25mm Morse Taper Shank MTS-2 Drill HSS